Spotkałam się z następującą pisownią słowa purenonsens, czy to dobry zapis?

 

Przedstawiony w pytaniu wyraz nie został zapisany właściwe – poprawna pisownia to purnonsens. Choć oryginalna forma pochodząca z języka angielskiego ma postać pure nonsense, to zaaprobowana w naszym języku wersja spolszczona nie zawiera niemej (niewymawianej) głoski e i mamy do czynienia z łączną pisownią obu członów.

Agnieszka Wierzbicka