Czy poprawny jest zwrot „mnie się pytają”?

Podany zwrot jest poprawny, nie budzi zastrzeżeń gramatycznych. Czasownik pytać się  otwiera miejsce dla dopełnienia w dopełniaczu: pytać się (kogo? czego?) Zosi, taty, nauczycielki. Mnie to dopełniacz od formy podstawowej zaimka ja. Konstrukcja wskazana w pytaniu jest najczęściej nacechowana emocjonalnie, wyraża negatywne wartościowanie.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla