Witam

Proszę powiedzieć czy określenie raz na dwa lata oznacza w przeciągu 2 lat i tak dalej po upływie dwuch lat, czy co dwa lata?

Pozdrawiam

Sformułowanie raz na dwa lata oznacza, że jakieś wydarzenie ma miejsce raz w ciągu dwóch lat, a następnie powtarza się, również raz, w kolejnych okresach dwuletnich.

Izabela Różycka