Szanowni Państwo,

potrzebuję porady w kwestii zapisu 'ręcznik-turban/ręcznik turban do włosów’ i 'klucze płasko-oczkowe/płaskooczkowe’, 'płasko-nasadowe/płaskonasadowe’. Zapisujemy to z dywizem czy bez dywizu?

Bardzo dziękuję za pomoc.

W zestawieniach rzeczownikowych i przymiotnikowych łącznik jest sygnałem równorzędności członów. Oznacza to, że można go zastąpić spójnikiem i, każdy z elementów połączenia ma charakter integralny i nie pełni funkcji określającej.

Połączenie ręcznik turban zapiszemy bez dywizu, ponieważ drugi człon połączenia dookreśla znaczenie pierwszego, a konkretnie wskazuje na jego typ: 'ręcznik zbliżony kształtem do turbanu’. Dywiz konieczny jest w dwóch kolejnych połączeniach: klucz płasko-oczkowy to taki, którego jedno zakończenie jest płaskie, drugie zaś przybiera postać tzw. oczka (jeszcze inaczej można by wskazać, że klucz płasko-oczkowy to klucz i płaski, i oczkowy zarazem); w kluczu płasko-nasadowym jedna część jest płaska, druga zaś kończy się nasadą. Obie te nazwy sygnalizują dwie równorzędne funkcje wskazywanych narzędzi.

Bartłomiej Cieśla