Jak poprawnie nakazać : zapytaj swoje córki czy zapytaj swoich córek. Chodzi o liczbę mnogą.

Czasownik zapytać – podobnie jak pytać – może łączyć się z dopełnieniem zarówno w bierniku (kogo? co?), jak i dopełniaczu (kogo? czego?). Ten drugi wariant jest jednak zdecydowanie rzadziej spotykany, co nie zmienia faktu, że poprawne będą obie przywołane formy: zapytaj swoje córki (częstsze) i zapytaj swoich córek (rzadsze).

Katarzyna Burska