Która forma jest poprawna: robotnik emigrant czy robotnik-emigrant?

Z łącznikiem pisze się zestawienia rzeczowników i przymiotników, które mają charakter równorzędny składniowo (myślnik może być zastąpiony spójnikiem i) oraz oznaczają pojęcia należące do tej samej kategorii znaczeniowej, a zatem kupno-sprzedaż (kupno i sprzedaż), biało-czerwony (biały i czerwony). Rzeczowniki robotnik i emigrant nie należą do tej samej kategorii i nie tworzą połączenia równorzędnego (to nie jest robotnik i emigrant, ale robotnik, który wyemigrował), a zatem zestawienie takie powinno być pisane bez myślnika.

Izabela Różycka