Szanowni Państwo!
Mamy w szkole problem z rodzajami rzeczowników. Wszystkie materiały dydaktyczne i podręczniki podają informację, że rzeczowniki występują w jednym z trzech rodzajów w l.poj. – męskim, żeńskim lub nijakim. Natomiast nie określają rzeczownika w l. mn., tylko należy go sprowadzić do M. l. poj. Nie jesteśmy zgodni w tej kwestii, jedni nauczyciele podają w l. mn. rodz. męskoosobowy i niemęskoosobowy rzeczowników, inni trzymają się zasady trzech rodzajów. Która zasada jest poprawna?
Z poważaniem
Izabela Sieradzka

 

Szanowna Pani,
kwestia rodzaju była już rozważana w naszej poradni (proszę spojrzeć do odpowiedzi na pytanie Rodzaj rzeczownika). Podział na rodzaje to swoista instrukcja dla użytkowników języka, jak łączyć rzeczowniki z formami fleksyjnymi przymiotników, czasowników czy liczebników w zdaniach. Oczywiście na potrzeby dydaktyki szkolnej (dla uczniów klas starszych, tj. od 4 klasy szkoły podstawowej) wygodnie jest wyróżniać w liczbie pojedynczej trzy klasy rodzajowe: męską (obejmującą rodzaj: męskoosobowy, męskożywotny i męskonieżywotny), żeńską i nijaką, natomiast w liczbie mnogiej dwie: męskoosobową i niemęskoosobową (taki podział wskazuje m.in. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, hasło problemowe: rodzaj gramatyczny). Klasyfikacja ta musi  uwzględniać wszystkie istotne gramatycznie różnice łączliwości rzeczowników z innymi częściami mowy. Warto jednak zaznaczyć, że językoznawcy prezentują różne opinie w wyróżnianiu klas rodzajowych – ten problem opisuje wyczerpująco Aleksandra Wierzbicka w artykule Rodzaj gramatyczny w języku polskim — przegląd koncepcjiWarto się zapoznać z tym tekstem, bowiem w rzeczowy i przystępny sposób przedstawia wszystkie koncepcje związane z wyróżnianiem rodzajów w języku polskim.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka