Dzień dobry Mam pytanie
Wypowiedzenie Zatem słuchajcie to:
A. zdanie pojedyncze.
B. równoważnik zdania.
C. zdanie podrzędnie złożone.
D. zdanie współrzędnie złożone

W regulaminie naszej poradni jest wyraźnie podkreślone, że nie zajmujemy się odrabianiem prac domowych, a wyżej przytoczone pytanie ma właśnie taką postać. Zaznaczę tylko, że zdanie pojedyncze to takie, które zawiera jedno orzeczenie, zdanie złożone składa się z co najmniej dwóch zdań pojedynczych (a więc zawiera co najmniej dwa orzeczenia), z kolei w składzie równoważników zdań nie znajdziemy orzeczenia. Proszę zatem przeanalizować, czy w wypowiedzeniu Zatem słuchajcie jest orzeczenie, a jeśli tak – ile jest orzeczeń. Wówczas będzie można wybrać prawidłową odpowiedź.

Katarzyna Burska