Witam serdecznie,
Bardzo proszę o pomoc w rozwikłaniu trudnej kwestii. Ostatnio w książce spotkałam się określeniem mój „brat przyrodni” w odniesieniu do dzieci niespokrewnionych ze sobą a które ” zostały połączone” poprzez ślub jednego z ich rodziców.
Czy użycie przymiotnika przyrodni w tej sytuacji jest poprawne?
Z góry dziękuję za odpowiedź, K. Słupska

Rodzeństwo, które jest przyrodnie, musi mieć tę samą matkę lub tego samego ojca – w tym wypadku pokrewieństwo jest cechą istotną. Na poparcie podam kilka słownikowych definicji:

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego: przyrodni ‘mający wspólną z kim matkę, lecz innego ojca lub wspólnego ojca, lecz inną matkę’.
Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego: przyrodni ‘mający z kimś wspólną matkę, lecz innego ojca lub odwrotnie’.
Wielki słownik języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego: rodzeństwo przyrodnie: ‘dzieci, które mają jedno z rodziców wspólne, względem siebie’.

Znaczenie, które Pani sygnalizuje, jest niestandardowe i niezgodne z polską tradycyjną nazewniczą. Wspomnianą relację – między dziećmi niespokrewnionymi – wskazuje połączenie rodzeństwo przybrane.

Bartłomiej Cieśla