Czy rozum i umysł się czymś różnią? Czy można te terminy stosować zamiennie?

 

Zgodnie z definicją słownikową (Słownik języka polskiego PWN) rozum to:
1. «właściwa człowiekowi zdolność myślenia, poznawania świata, analizowania i wyciągania wniosków»
2. «umiejętność radzenia sobie w życiu»;
natomiast umysł to:

1. «zdolność myślenia, rozumowania»
2. «człowiek ze względu na swoją zdolność myślenia».
Analizując obie definicje można zauważyć, że ich zakres znaczeniowy (punkt 1 obu definicji) pokrywają się, więc można traktować je jako synonimy, choć na pewno już nie w znaczeniu 2.
Agnieszka Wierzbicka