Która forma jest słowotwórczo poprawna: saunomaniak czy saunamaniak? Istnieje wyraz „saunamistrz” („saunamajster”), więc wiele osób używa przez analogię formy z -a-, mimo że jako interfiks w polszczyźnie częściej występuje -o-. A gdyby to był zrost, to w ogóle powinno być saunymaniak 🙂 Pozdrawiam serdecznie!

Gdyby wyraz, o który Pan pyta, został utworzony na gruncie języka polskiego, wówczas rzeczywiście powinien mieć taką formę, jaką Pan podał, tzn. z wrostkiem -o-, który występuje wtedy, kiedy tworzymy złożenia z pierwszym członem imiennym (rzeczownikiem, przymiotnikiem). Ponieważ jednak termin ten występuje na wielu obcojęzycznych stronach internetowych (niemieckich, angielskich fińskich), dlatego można przypuszczać, że jest to raczej tzw. zapożyczenie leksykalne właściwe, tzn. wyraz ten został przejęty w całości z któregoś z tych języków. Ponieważ niewiele różni się od hipotetycznego polskiego neologizmu i jest zrozumiały, łatwo jest akceptowany przez kolejnych użytkowników, co oczywiście nie oznacza jego poprawności. Andrzej Markowski, autor Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny, wymienia wśród błędów słowotwórczych taki, który polega na używaniu wyrazów zbudowanych niezgodnie z polskimi modelami słowotwórczymi i z takim przypadkiem mamy tu do czynienia.

Izabela Różycka