Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy taka forma jest poprawna: „23 listopada o godzinie 16.30 w siemiatyckiej bibliotece miejskiej przy ul. Górnej spotkanie z Ewą …..”? chodzi mi o pisownię nazwy miejsca spotkania. Sądziłam, że w takim przypadku używa się wielkiej litery a nie małej.
z poważaniem
Ewa Nowik

Wielkimi literami piszemy nazwy własne. W podanym przez Panią kontekście o pisowni decydować będzie zatem to, czy określenie <siemiatycka biblioteka miejska> jest nazwą własną, czy jest to tylko określenie typu instytucji. Na oficjalnej stronie tego miasta znaleźć można zapis: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej, natomiast na Facebooku filia nr 1 tejże instytucji  przedstawia się jako Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach.  Jak z tego wynika, forma siemiatycka biblioteka miejska nie jest nazwą własną, czyli powinna być pisana małymi literami.

Izabela Różycka