Dzień dobry,
poprawną formą jest:
1. Ci dwoje nauczycieli, którzy czekają od 30 minut.
2. Tych dwoje nauczycieli, którzy czekają od 30 minut.

Dziękuję z góry za odpowiedź.

Liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami oraz zaimkami w dopełniaczu – gdy postawione są w M., D., B. oraz N. (np. Tych dwoje [M.] nauczycieli przyszło; Tych dwojga [D.] nauczycieli nie było; Z tych dwojgiem [N.] nauczycieli muszę porozmawiać); w celowniku, gdy postawione są w C. (Tym dwojgu [C.] nauczycielom przyznamy nagrody), w miejscowniku – gdy postawione są w Ms. (O tych dwojgu [Ms.] nauczycielach było głośno). Wyjątkiem jest kontekst, gdy liczebnik zbiorowy użyty w formie podstawowej wchodzi w relację formalno-znaczeniową wyłącznie z zaimkiem. W takiej sytuacji człon informujący o ilości może przyłączyć formę podstawową zaimka, np. my troje wiedzieliśmy, ci czworo wiedzieli, lub dopełniacz, np. nas troje wiedziało, tych czworo wiedziało (jak można zauważyć, wybór składni wpływa w tym wypadku na postać orzeczenia).

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla