Pytanie dot. pisania zaproszeń do kobiet Posłów, Senatorów: czy należy napisać np.  „mamy zaszczyt zaprosić Panią Annę Wasilewską Posła na Sejm RP, Senatora RP ” (Posła, Senatora jako funkcję) czy: Annę Wasilewską Poseł na Sejm RP lub Senator RP”
Nie ma wątpliwości w przypadku zwrotu: zapraszam Panią Poseł Annę Wasilewską, czy Panią Senator …
 ale pierwsza wymieniona forma spowodowała w moim biurze ostrą wymianę poglądów. Proszę o poradę. Serdecznie pozdrawiam.
Halina Niestrój

Tytuły, nazwy stanowisk i godności itp. używane w stosunku do kobiet są nieodmienne, a zatem formalnie poprawne będzie …… Annę Wasilewską, Poseł na Sejm (Senator RP). Nie ma jednak wątpliwość, że takie konstrukcje brzmią nienaturalnie, co uzasadnia coraz częstsze stosowanie w takich kontekstach nazw żeńskich. W pierwszym z wymienionych przykładów będzie to rzeczownik posłanka, w drugim jak na razie brak zaakceptowanego przez normę żeńskiego odpowiednika  wyrazu senator. Dlatego opowiedziałabym się za formami: „Mamy zaszczyt zaprosić Panią Annę Wasilewską, Posłankę na Sejm RP ….” albo „Mamy zaszczyt zaprosić Panią Poseł Annę Wasilewską ….” oraz „Mamy zaszczyt zaprosić Panią Senator Annę Wasilewską ….. .

Izabela Różycka