Dzień dobry
Jak jest poprawnie śmiali sie czy smieli?

Współczesne słowniki językowe dopuszczają obie wymienione przez Panią formy, chociaż zdecydowane pierwszeństwo przyznają formie śmiali się, ponieważ jest ona uzasadniona historycznym rozwojem tego czasownika. Forma śmieli się jest nowsza, a powstała na skutek analogii do innych czasowników (miał – mieli, siedział – siedzieli, milczał – milczeli itp.) i stoi za nią autorytet wybitnych twórców literatury polskiej (używali jej Mickiewicz, Sienkiewicz, Iwaszkiewicz i wielu innych). A zatem można mówić zarówno: Oni się śmiali, jak i Oni się śmieli.

Izabela Różycka