Dlaczego określenie aż nie jest niepoprawne? Mówi się leżał aż nie wyzdrowiał.
Albo. Leżał aż wyzdrowiał. Co jest poprawne?
Oraz: leżał dopóki nie wyzdrowiał jest nielogiczne(czyli na logikę tak długo kiedy nie wyzdrowiał)?
Dziękuję. pozdrawiam

Spójnik komunikuje, że czynność przedstawiona w pierwszym zdaniu (tu: leżał) została zakończona w momencie osiągnięcia celu, o którym jest mowa w drugim zdaniu (wyzdrowiał). Taką samą treść komunikuje połączenie spójnika dopóki z partykułą nie. Poprawne są więc zdania Leżał, aż wyzdrowiał oraz Leżał, dopóki nie wyzdrowiał. Niepoprawna forma aż nie (*Leżał, aż nie wyzdrowiał) powstała na skutek tzw. kontaminacji, czyli połączenia obu form poprawnych.

Izabela Różycka