Dzień dobry. Czytam właśnie książkę, której akcja toczy się w Grudziądzu i okolicach. Występuje tam nazwa własna wsi Stare Marzy. Jak prawidłowo powinno wymawiać się drugi człon tej nazwy? Czy to wyraz pochodny od „marzyć”? Czy bliżej do mu do „zmarzlina”?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.

Rz w drugim członie nazwy należy wymówić jako dwudźwięk: r-z. Wskazuje na to analiza zwyczaju językowego samych mieszkańców. Jak podkreśla Katarzyna Wyrwas, drugie słowo połączenia to rzeczownik w liczbie mnogiej od formy Marza, która w dawnej polszczyźnie ludowej stanowiła odpowiednik imienia Maria.

Bartłomiej Cieśla
Konsultacja: Urząd Gminy w Dragaczu