Witam. Czy sporządzając stenogram z nagrania rozmowy dwóch osób trzeba stosować zwroty grzecznościowe? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry,
nie jestem pewna, czy w zadanym przez Panią pytaniu chodzi rzeczywiście o stenogram czy może jednak o transkrypt rozmowy. Niestety oba te dokumenty są mylone i potocznie (a nawet w urzędach) używa się tych terminów jako synonimów. Stenogram to zapis skrócony (specjalnymi znakami) wypowiedzi i przebiegu danej rozmowy, natomiast transkrypt to możliwie najwierniejszy zapis wypowiedzi z nagrania. Mogę się mylić, ale z podanego opisu wynika, że chodzi raczej o transkrypt, bowiem stenogram robi się w trakcie trwania rozmowy.

Jeśli chodzi o transkrypt, to jest on najdokładniejszym możliwie zapisem kolejnych wypowiedzi, które zostały zarejestrowane na nagraniu i uwzględniać powinien podział na poszczególnych mówców oraz najistotniejsze odgłosy poboczne (z podaniem sygnatur czasowych w istotnych punktach włącznie). Oznacza to, że nie dodajemy od siebie (dokonując transkrypcji) żadnych elementów, a tylko bardzo dokładnie zapisujemy to, co zostało nagrane. Tym samym formuły grzecznościowe (o ile nie padły w toku rozmowy) nie powinny znaleźć się w takim zapisie.

Agnieszka Wierzbicka