Które wyrażenie jest poprawne?: jubileusz 100-lecia szkoły
jubileusz setnej rocznicy powstania szkoły

Obie przytoczone przez Panią konstrukcje są poprawne: możemy mówić zarówno o jubileuszu 100-lecia szkoły, jak i o jubileuszu setnej rocznicy jej powstania.

Anita Pawłowska-Kościelniak