Super zestaw razem czy osobno

Przedrostek super- w zestawieniu z wyrazami pospolitymi zapisujemy łącznie. Zgodnie z tą regułą poprawny zapis to superzestaw.

Katarzyna Burska