Dzień dobry,
Chciałabym otrzymać poradę w kwestii prawidłowej odmiany:
Suplementacja magnezem czy suplementacja magnezu?
Z poważaniem,
Katarzyna Graczyk

Jedynymi słownikami, które odnotowują już wyraz suplementacja są słowniki wyrazów obcych. Nie podaje się w nich jednak informacji, jaki przypadek powinien mieć łączący się z nim rzeczownik. W Korpusie Języka Polskiego zawierającym przykłady użycia wyrazów w różnych tekstach współczesnej polszczyzny występują obie wymienione przez Panią formy. Można z tego wywnioskować, że albo nie ukształtował się jeszcze społeczny zwyczaj językowy dotyczący tego zagadnienia, albo że obie te formy są poprawne, tylko w nieco odmiennych kontekstach. Jeżeli jako wzór składniowy dla rzeczownika suplementacja przyjmiemy jego polski odpowiednik, tzn. uzupełnianie, to mamy dwa schematy składniowe: uzupełnianie czego czym (np. uzupełnianie = suplementacja diety magnezem) albo uzupełnianie czego w czym (uzupełnianie = suplementacja magnezu w organizmie).

Izabela Różycka