Jak poprawnie piszemy wyraz słabosłyszący – razem czy osobno? Chodzi dokładnie o nazwę: Ośrodek dla Dzieci Słabo Słyszących.

Niektóre wyrazy w polszczyźnie mają pisownię łączną lub rozdzielną. Wyrażenia, w których pierwszy człon jest przysłówkiem, natomiast drugi imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek, zasadniczo pisze się rozdzielnie. Przysłówek słabo oznacza w nich ‘niezbyt intensywnie, ledwie’, np.: uczeń słabo słyszący podpowiedź, kierowca słabo widzący drogę.  Jednak niektóre wyrażenia tego typu scaliły się i są już pisane łącznie. Składniki tych połączeń nie wskazują wtedy doraźnej cechy obiektu, ale cechę stałą, np.: słabosłyszący ‘o kimś z wadą słuchu`, podobnie dalekowidzący, krótkowidzący, słabowidzący ‘o kimś z wadą wzroku’.

Nazwa Ośrodek dla Dzieci Słabosłyszących wskazuje placówkę, która leczy schorzenia słuchu, a zatem w takim kontekście złożony przymiotnik powinien być napisany łącznie.

Beata Burska-Ratajczyk