Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy tematu pracy dyplomowej.
Zaproponowałem studentowi pracę pt. ,,Wpływ niesymetrii na pracę maszyny wibracyjnej o napędzie bezwładnościowym’’. Po jej zarejestrowaniu otrzymałem od dziekana sugestię, by zmienić jej tytuł na: ,,Badanie wpływu niesymetrii na pracę maszyny wibracyjnej o napędzie bezwładnościowym’’.

Zastanawiam się, gdzie znajduje się błąd tkwiący w pierwotnym tytule? Drugi temat czyta się lepiej. Ale czy to tylko kwestia zgrabności zdania? Czy to ,,badanie’’ nie wynika z kontekstu pierwszego tematu?

Wersja, którą Pan proponował, nie zawiera błędu; pod względem zawartości treściowej nie różni się zasadniczo od wariantu rozszerzonego (w tym drugim, rzecz jasna, jedynie podkreśla się analityczno-badawczy charakter pracy). Pewnie bardziej niż o kwestię poprawności językowej idzie tu o przyjętą na Państwa uczelni konwencję formułowania tytułów.

Bartłomiej Cieśla