Dobry wieczór! Bardzo proszę o ustosunkowanie się do pisowni tytułów baśni. Trafiam na dwie rozne i juz sama zwatpilam, ktora jest poprawna… „Kot w butach” czy „Kot w Butach”, „Knyps z czubkiem” czy „Knyps z Czubkiem”? Proszę o pomoc.

Zgodnie z zasadą zawartą w Wielkim słowniku ortograficznym PWN nazwy postaci fikcyjnych, w tym bohaterów literackich, zapisujemy wielką literą. O ile reguła ta przestrzegana jest w imionach jednowyrazowych, o tyle w przypadku nazw dwu- i wielowyrazowych w praktyce wydawniczej spotkać można aż trzy rozwiązania: zapis wszystkich członów wielkimi literami, jedynie pierwszy wyraz wielką literą, wszystkie elementy małymi literami. Istotna wydaje się intencja autora książki, gdyż to on decyduje, czy wyrazom pospolitym wykorzystanym dla nazwania bohatera przypisuje status nazwy własnej. Marek Ruszkowski postuluje, by — jeśli nie znamy intencji pisarza — wszystkie elementy zapisywać wielkimi literami (oczywiście poza spójnikami i przyimkami). Opowiadałabym się zatem za pisownią Kot w Butach (taki wariant widnieje zresztą w słowniku) oraz Knyps z Czubkiem.

Katarzyna Burska