Witam
Zwracam się z prośbą wskazania prawidłowej formy określenia czynności – związaną z królestwem grzybów FUNGA.

Która z form jest poprawna, bądź jeśli obie formy są dopuszczalne jaka jest miedzy nimi różnica?

Czy grzyby uprawiamy (podobnie jak rośliny FLORA), czy hodujemy (podobnie jak zwierzęta FAUNA) – w kontekście amatorskiej produkcji w domu i ogrodzie?

Pozdrawiam

Czasownik uprawiać odnosi się wyłącznie do roślin, z kolei hodować można zarówno zwierzęta, jak i rośliny. Wskazują na to definicje zawarte w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego, w którym  uprawiać to 'siać lub sadzić rośliny i pielęgnować je w okresie wzrastania’, z kolei hodować — 'systematycznymi zabiegami zapewniać wzrost i rozwój organizmów wykorzystywanych przez człowieka’. Uprawiać możemy zatem pszenicę, pomidory czy ryż, z kolei hodować kaczki, gołębie, kozy, ale także miętę, ziemniaki i żyto. Z rzeczownikiem grzyby możemy połączyć i czasownik hodować, i uprawiać (por. hodowla, uprawa, a nawet produkcja pieczarek).

Katarzyna Burska