Szanowni Państwo,
czy słowa użyteczny i użytkowy można traktować jako synonimy?

Z poważaniem,
Roman Rączy

 

Szanowny Panie,
słowo użyteczny posiada dwa znaczenia:
1. «przynoszący pożytek, potrzebny do czegoś»
2. «pomagający komuś w czymś» (definicja za Słownikiem języka polskiego PWN).

Zaś słowo użytkowy oznacza: «przeznaczony do użytku» (definicja za Słownikiem języka polskiego PWN).

Zestawiając obie definicje widzimy, że znaczenia obu tych słów nie pokrywają się w pełni i są używane w odniesieniu do różnych zjawisk, np. użyteczny może być słownik, użyteczne mogą być prognozy pogody dla rolników, natomiast użytkowy może być budynek, użytkowa może być sztuka. Słownik synonimów polskich PWN nie wskazuje przy obu tych słowach, że są one synonimami.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka