Dlaczego dziennikarze odmieniają nazwisko kierowcy niemieckiego Sebastiana Vettela a nie Vettla? (On jest rodowitym Niemcem).
Mianownik S. Vettel.

Nazwiska obcego pochodzenia zakończone na –el mogą przyjąć dwie postaci: z zachowaniem e w przypadkach zależnych lub z jego pominięciem. O tym, która z nich zostanie uznana za poprawną (zakładając, że ta konkretnie jednostka będzie przedmiotem oceny normatywnej), zdecyduje – oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej – zwyczaj. Praktyka związana z użyciem nazwiska Vettel kreowana jest oczywiście przez media, a naszej językowe przyzwyczajenia są odbiciem słownej działalności dziennikarzy.

Warto zaznaczyć, że postać, jaką nazwisko przybiera w języku, z którego zostaje zapożyczone, nie musi być identyczna jak w języku, na którego potrzeby jest adaptowane. Dodam, że pobieżny przegląd sportowych portali informacyjnych pokazuje, że w użyciu są obie formy: Vettla i Vettela.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla