Czy w poniższym zdaniu jest błąd?
Utopia się w jeziorze Świtezi.

 

Zgodnie z obowiązującą normą nazwa Świteź w połączeniu ze słowem jezioro musi pozostać w formie nieodmiennej, czyli powyższe zdanie powinno brzmieć:
Utopiła się w jeziorze Świteź
lub alternatywnie (już bez określenia jezioro)
Utopiła się w Świtezi
(w tej sytuacji nazwę Świteź odmieniamy).

Agnieszka Wierzbicka