Czy poniższe zdanie jest poprawne?
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz w roku, w terminie do 30 czerwca, w krakowskiej Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Wg radcy prawnego, poprawne byłoby sformułowanie na terenie krakowskiej Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Innym możliwym sformułowaniem byłoby: w granicach krakowskiej Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Jako językoznawcy odpowiadający na pytania przysyłane do poradni jesteśmy w stanie ocenić wypowiedzenia wyłącznie pod kątem poprawności językowej. W zdanie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz w roku, w terminie do 30 czerwca, w krakowskiej Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim wkradł się błąd ortograficzny – walne zgromadzenie powinno być zapisane od małych liter. W codziennej mowie sformułowania typu coś odbywa się w Łodzi i na terenie Łodzi byłyby tożsame. O to, jak jest to interpretowane na gruncie prawa, należy jednak dopytać specjalistów z tej dziedziny. 

Katarzyna Burska