Witam,
W ostatnim czasie spierałem się z kolegą z firmy o słowo – wdzwonić. Czy wyraz ten funkcjonuje w języku Polskim ? Jeśli tak to w jakim precyzyjnie znaczeniu i kiedy można go używać.

W żadnym współczesnym słowniku języka polskiego — zarówno tradycyjnym, jak i internetowym – czasownik wdzwonić nie jest notowany. Jego budowa byłaby jednak zgodna z regułami tworzenia wyrazów w polszczyźnie. Przedrostek w- wykorzystywany jest w języku polskim do tworzenia czasowników pochodnych o sprecyzowanym znaczeniu. Jak czytamy w „Słowniku języka polskiego PWN”, prefiks w- dodany do czasowników może oznaczać: wprowadzenie, włożenie, wniknięcie do wnętrza czegoś; otoczenie, otulenie, czymś jakiegoś przedmiotu (zwykle: części ciała) tak, aby znalazł się on wewnątrz czegoś; ruch z dołu ku górze;  włączenie w całość, w zakres czegoś; uintensywnienie jakiejś czynności (zwykle z zaimkiem się). Dodanie przedrostka w- do czasownika dzwonić mogłoby potencjalnie wpisywać się w zakres 'włączyć w całość w zakres czegoś’ i oznaczać 'połączyć się kimś, kto od dłuższego czasu prowadzi kilka rozmów telefonicznych’. Nie wiem tylko, czy warto tworzyć nowe derywaty, skoro rodzina czasownika dzwonić obejmuje choćby zadzwonić, dodzwonić się, przedzwonić, a w przytoczonym znaczeniu można by użyć opisowej formuły, np. nie mogę do kogoś dodzwonić.

Katarzyna Burska