Proszę o pomoc w odmianie przez przypadki nazwy miejscowości w powiecie zgorzeleckim, woj. dolnośląskie: Wilka Ksawerów.

Dla nazw geograficznych w postaci zestawień normą jest odmienianie obu składników (elementy rzeczownikowe odmieniają się jak rzeczowniki, a przymiotnikowe – jak przymiotniki, także wtedy, gdy nazwa składa się z dwóch członów należących do tej samej części mowy).

M. Wilka Ksawerów

D. Wilki Ksawerowa

C. Wilce Ksawerowie

B. Wilkę Ksawerów

N. Wilką Ksawerowem

Ms. Wilce Ksawerowie

Katarzyna Jachimowska