zwracam się do koleżanki-np. czy ty Marysia idziesz do kina?…CZY… TY MARYSIU idziesz do kina?

Choć użytkownicy współczesnej polszczyzny coraz częściej zastępują formy wołacza mianownikiem, to zgodnie z normą wzorcową, zwracając się do kogoś, powinniśmy użyć właśnie wołacza. Poprawna forma to zatem Marysiu. Przy okazji warto zaznaczyć, że wyraz ten powinien zostać wyodrębniony od reszty wypowiedzenia przecinkami. Naddatkiem wydaje się też zaimek ty, gdyż postać orzeczenia wskazuje nam już konkretną osobę.

Katarzyna Burska