Czy zapis w te i wewte jest poprawny?

 

Potoczny zwrot określający, że poruszamy się w określoną stronę i z powrotem zapisujemy poprawnie w następującej postaci: wte i wewte, np. Nie chodź tak ciągle wte i wewte. Warto zaznaczyć, że Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego notuje jeszcze formę zapisu w tę i we w tę, która oznacza ruch „raz w jedną, raz w drugą stronę” (s. 1336).

Agnieszka Wierzbicka