Szanowni Państwo,

proszę o etymologię (mapę znaczeń, synonimów, skojarzeń) i historię słowa wyborowa.

Pozdrawiam
Gosia

Przymiotnik wyborowy jest derywatem od rzeczownika wybór, a ten z kolei pochodzi od czasownika wybrać (psł. *vy-bъrati). Jak wskazuje Wiesław Boryś, przymiotnik ten funkcjonuje w polszczyźnie od XV w. Synonimami tego wyrazu są na przykład wyselekcjonowany, doborowy, elitarny, ekskluzywny.

Ustalanie map znaczeń i skojarzeń wykracza poza zadania, którymi zajmuje się nasza Poradnia.

Katarzyna Burska