Mam pytanie, czy poprawna jest forma „Wydarzenia w Polsce w roku 1990” czy „Wydarzenia w Polsce z roku 1964”? Proszę o wyjaśnienie.

Obie wersje są poprawne, choć w pierwszym zdaniu („Wydarzenia w Polsce w roku 1990”) brakuje czasownika. Mówimy bowiem, że „coś się DZIEJE W określonym roku”. Zdanie powinno zatem brzmieć: „Wydarzenia, które odbyły się/miały miejsce w Polsce w 1990 roku” (szyk wyrazu „rok” nie ma znaczenia, choć w tekście powinien być używany konsekwentnie – przed datą albo po niej). Zdanie pierwsze jest tym samym bardziej precyzyjne, bo wskazuje na miejsce danych wydarzeń oraz na ich czas. Z kolei drugie zdanie („Wydarzenia w Polsce z 1964 roku”) mniej koncentruje się na określonych wydarzeniach, a bardziej na sytuacji Polski, która miała miejsce w 1964 roku.

Pozdrawiam

Anna Sokół-Klein