Czy jest poprawnie napisane:wyjechal na miasto samochodem.

W „Wielkim słowniku języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego znajdujemy informację dotyczącą łączliwości wyrażenia przyimkowego na miasto. Czytamy, że można do niego dołączyć na przykład takie czasowniki: chodzić, jechać, lecieć, pojechać, pójść/iść, wybrać się/wybierać się, wyjść/wychodzić, wyskoczyć na miasto. Repertuar ten można rozszerzyć także o wyjechać – na przykład w sytuacji, gdy kursant na prawo jazdy do pewnego momentu uczył się jeździć na placu manewrowym, aż w końcu uzyskał pozwolenie, by poruszać się po ulicach miasta. Zdanie wyjechał na miasto samochodem należy zatem uznać za poprawne.

Katarzyna Burska