Dzień dobry,

Czy zdanie „wyjść z choroby, jaką jest alkoholizm” jest poprawne? Otrzymałam reprymendę od szefostwa, że wyjść można z gabinetu natomiast z choroby nie. Proszę o informacje czy można tak ułożyć zdanie – na social mediach oraz na stronie www.

Czasownik wychodzić ma wiele znaczeń, jedno z nich to – jak głosi „Wielki słownik języka polskiego” pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego – ’przestawać znajdować się w stanie, o którym informuje znajdujący się obok rzeczownik’. Połączenie wyjść z choroby należy zatem uznać za poprawne. Warto zaznaczyć, że chorobę można również przezwyciężyć, pokonać, wyleczyć, zwalczyć, a także uwolnić się od choroby czy wygrać z chorobą. Łączliwość tego wyrazu jest zatem szeroka, można znaleźć wiele czasowników, które nazywają stan powrotu do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Katarzyna Burska