Dzień dobry, który zapis jest poprawny?
” W niekorzystnych warunkach uczeń może nie wykorzystywać swoich potencjalnych możliwości.”
„W niekorzystnych warunkach uczeń może nie wykorzystywać swoje potencjalne możliwości.”

Poprawny jest wariant pierwszy. Czasownik wykorzystywać poprzedzony partykułą nie wymaga od podrzędnika formy gramatycznej dopełniacza.

Bartłomiej Cieśla