Jak powinno się wymawiać nazwisko malarza Braque? Czy odmieniamy je?

 

Nazwisko francuskiego malarza Braque wymawiamy [Brak]. Jest ono odmienne:
M. Braque [wymowa: Brak]
D. Braque’a [wymowa: Braka]
C. Braque’owi [wymowa: Brakowi]
B. Braque’a [wymowa: Braka]
N. Brakiem [wymowa: Brakiem]
Ms. Braque’u [wymowa: Braku]
W. Braque’u [wymowa: Braku].

Agnieszka Wierzbicka