Jak właściwie wypowiedzieć imiona i nazwiska: Paul Grice, Robert Cialdini. Jak powinno się je odmienić?

 

Imię i nazwisko Paul Grice wymawiamy [pol grajs]. Odmiana (i wymowa) przedstawia się następująco:

M. Paul Grice [wym. pol grajs]
D. Paula Grice’a [pola grajsa]
C. Paulowi Grice’owi [polowi grajsowi]
B. Paula Grice’a [pola grajsa]
N. Paulem Grice’em [polem grajsem]
Ms. Paulu Grisie [polu grajsie]

Nazwisko Cialdini wymawiamy [czialdini]. Odmiana (i wymowa) przedstawia się następująco:

M. Robert Cialdini [wym. czialdini]
D. Roberta Cialdiniego [czialdiniego]
C. Robertowi Cialdiniemu [czialdiniemu]
B. Roberta Cialdiniego [czialdiniego]
N. Robertem Cialdinim [czialdinim]
Ms. Robercie Cialdinim [czialdinim]

Agnieszka Wierzbicka