Dlaczego w języku polskim mówi się „sześćdziesiąt”, a nie „szejdziesiąt” analogicznie do wiejski, a nie wieśski.

„Wiejski” jest przymiotnikiem  utworzonym z rzeczownika „wieś” i przyrostka „-ski” (wieśski). W takim otoczeniu fonetycznym nastąpiło rozsunięcie artykulacyjne i wytrąciła się głoska –j (stąd „wiejski”, podobnie zresztą jak „zamojski” – Zamość + ski). Analogicznych fonetycznych warunków nie ma w przypadku liczebnika „sześćdziesiąt”. W wypadku tego drugiego wyrazu dochodzi do redukcji głoski ć – wzorcowa wymowa powinna więc brzmieć: „sześdziesiont”.

Elwira Olejniczak