W książce Haruki Murakami ” Po zmierzchu” przeczytałam: „Koszula i krawat wiszą na oparciu krzesła, okulary i zegarek leżą równo obok siebie na biurku” (rozdział 12). Czy to zdanie jest poprawnie zbudowane?

Pod względem składniowym to złożone z dwóch zdań wypowiedzenie jest
poprawne. Również dobór słownictwa i ukształtowanie stylowe nie budzą
zastrzeżeń.

Katarzyna Jachimowska