Dobry wieczór! Czy sformułowanie: „Powiedz ten wyraz”, „napisz to słowo z książki” jest poprawne? Intuicja mówi mi, że powinno się wyrazy pisać, a słowa czytać. Nauczycielka w szkole mojego wnuka często mówi: Przepiszcie te słowa z książki. a mnie to bardzo razi. Dziękuję za odpowiedź.

Wyraz i słowo to synonimy, w wielu – choć oczywiście nie wszystkich – kontekstach mogą być używane wymiennie. O tym, że słowo może odnosić się zarówno do mowy, jak i pisma, świadczą stałe jednostki leksykalne słowo mówione i słowo pisane. Choć słowa często kojarzą się z wypowiadaniem, na co mogą wskazywać czasowniki obecne w związkach frazeologicznych, np. szepnąć dobre słowo, ktoś nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ktoś nie usłyszał złego słowa od kogoś, czy przysłowiu Słowo się rzekło, kobyłka u płotu, to jednak można je także pisać. Najlepszym potwierdzeniem niech będzie wyszukiwarka w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego, w której widnieje polecenie: Wpisz szukane słowo. W tym samym słowniku znajdujemy także poświadczenie, że wypowiadać można zarówno słowa, jak i wyrazy.

Katarzyna Burska