Szanowni Państwo!
Czy poprawne jest wyrażenie „wysoki patronat” (jak w wyrażeniu „objąć wysoki patronat nad czymś”)? Wyrażenie to jest coraz częściej używane zamiast „honorowego patronatu”.
Z poważaniem
Patrycja Laskowska

Rzeczownik patronat oznacza `opiekę, udzielanie poparcia, sprawowanie opieki nad kimś lub nad czymś` i łączy się z przymiotnikiem honorowy `taki, który służy do wyróżnienia kogoś lub do okazywania szacunku`. Opracowania leksykograficzne ilustrują rzeczownik następującymi cytatami: Objąć, sprawować nad kimś nad czymś honorowy patronat. Być, znajdować się pod czyimś honorowym patronatem. Objąć honorowy patronat nad obchodami jakiegoś święta. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął sam wojewoda. 

We współczesnej polszczyźnie pojawiają się także następujące połączenia: wysoki patronat, np. Wysoki patronat żony prezydenta RP Danuty Wałęsy pozwolił na szybki rozwój [O organizacji – Gdańsk – Sprawni Inaczej], wysoki patronat i patronat honorowy [X Jubileuszowy Wieczór Maltański, Kraków 26.11.2012] oraz honorowy wysoki patronat, np. Honorowy wysoki patronat nad Zawodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski [Międzynarodowe Zawody w Skokach CSIO*** SOPOT 2014]. Są one wyrazem szerzącej się tendencji do nadmiarowości w języku.

Beata Burska-Ratajczyk