Dzień dobry,
chciałem zapytać się czy poprawne jest zdanie( temat pracy), ” Wyodrębnienie zagrożeń i niebezpieczeństw w przewozie morskim gazu skroplonego” ? Zwłaszcza chodzi mi o zastosowanie słów: zagrożeń i niebezpieczeństw.

Internetowy słownik PWN definiuje niebezpieczeństwo jako 'stan, sytuację, położenie zagrażające komuś’, zagrożenie natomiast – jako 'sytuację lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony’. O tych dwóch wyrazach powiemy więc, że są synonimami (a więc słowami, których znaczenia całkowicie lub częściowo się pokrywają). Połączenie zagrożeń i niebezpieczeństw ma charakter tautologiczny, co oznacza, że drugi wyraz powiela znaczenie pierwszego, tak samo jak w konstrukcjach: miły i sympatyczny, kreatywny i pomysłowy. Tego typu połączenia uznawane są za błędy leksykalne, związane z niewłaściwym użycie słownictwa. Jeden z tych wyrazów należałoby zatem usunąć.

Skoro mowa jest o temacie pracy, pominąłbym też pierwsze słowo: wyodrębnienie. Wiadomo przecież, że to, co wskazane jest w tytule tekstu, będzie przedmiotem  zainteresowania nadawcy, zostanie przez niego w y o d r ę b n i o n e i opisane.

Wątpliwości natury językowej nie budziłby temat: Zagrożenia w przewozie morskim gazu skroplonego – mimo że lakoniczny, wyraża tę samą treść, którą przekazuje rozszerzony wariant.

Bartłomiej Cieśla