Dzień dobry,
Szanowni Eksperci, czy poniższe zdanie jest poprawne: Skoro nie wolno mi było wejść na górę Synaj bez Bożego wezwania, tym bardziej nie mogę wstąpić do Namiotu Spotkania, zanim otrzymam pozwolenie od Pana. Nurtuje mnie końcówka. Czy nie powinno być: … zanim nie otrzymam pozwolenia od Pana?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
Agnieszka Koper

Zdanie składowe wprowadzane przez spójnik zanim musi zawierać przy czasowniku partykułę nie, jeśli w zdaniu składowym nadrzędnym znajduje się czasownik zaprzeczony, np. Nie pojadę na konferencję, zanim nie otrzymam zgody kierownika jednostki. Jest to kontekst, w którym człon podrzędny komunikatu informuje o warunku, który musi być spełniony, by zaszła czynność wskazywana przez człon nadrzędny. W opisywanym wypowiedzeniu partykuła nie pełni funkcję ekspresywną, tj. wzmacnia treść wyrażonego sądu. To samo zdanie można by sformułować inaczej: Pojadę na konferencję, jeśli otrzymam zgodę kierownika jednostki. Por. zdanie ze słownika pod red. W. Doroszewskiego: Nie położyła się spać, zanim nie obeszła mieszkania ze świecą w ręku.

Bartłomiej Cieśla