Chciałabym zapytać czy byliby Państwo w stanie powiedzieć mi czy poprawny jest poniższy zapis fonetyczny:
życzy  udanych  Świąt  Bożego Narodzenia
[ʒɨʧ̑ɨ] [udanɨx] [ɕvʲɔt] [bɔˈʒɛgo] [narɔˈʣ̑ɛ̃ɲa]

Wybrała Pani transkrypcję miedzynarodową (postulowaną również przez Słownik wymowy polskiej pod red. M. Karasia i M. Madejowej). Międzynarodowa pisownia fonetyczna jest trudniejsza od tej stosowanej w dotychczasowych badaniach fonetycznych języków słowiańskich (por. np.: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego autorstwa D. Ostaszewskiej i J. Tambor, Fonetyka polska. Artykulacje głosek polskich M. Dłuskiej). Do Pani zapisu fonetycznego mam dwie uwagi. Ponieważ w żywej mowie dochodzi do upodobnień, w związku z tym  bezdźwięczna głoska [t] na końcu wyrazu świąt udźwięczni się pod wpływem następnej, nagłosowej głoski [b ] występującej w wyrazie bożego (a więc wymówimy [śf 'ond] lub [śv’ond]). Druga uwaga dotyczy właśnie wymowy nagłosowej grupy spółgłosek w wyrazie świąt. W części terytorium Polski (głównie w Wielkopolsce) grupy nagłosowe, w których po spółgłosce bezdźwięcznej pojawia się [v] lub [v’], wymawiane są niejednorodnie pod względem dźwięczności, a więc śv’ont. W pozostałej części usłyszymy – śf’ont. Nie jest to błąd, ale tzw. indywidualna cecha wymowy.

Katarzyna Jachimowska