Dzień dobry,

chciałbym prosić o poradę. Zajmuje się tworzeniem dokumentacji technicznej dla użytkowników systemów informatycznych. Często w dokumentacji oraz w interfejsie systemu (w komunikatach) stosuję zwroty „Uwaga:” oraz „Przykładowo:”, aby zwrócić uwagę użytkownika np. na jakąś ważną rzecz lub podać przykład „z życia wzięty”.

Dręczy mnie kwestia tego, czy w takim przypadku po dwukropku dalsza treść powinna zaczynać się od wielkiej, czy od małej litery. Dotychczas po dwukropku zawsze stosowałem małą literę, niezależnie od tego, czy na opisywaną uwagę lub przykład składało się jedno, czy dwa lub więcej zdań. Przykłady poniżej.

Przykład 1
Uwaga: nowe hasło będzie obowiązywało od ponownego logowania do systemu.

Przykład 2
Uwaga: zmiana nazwy użytkownika i zapisanie zmian spowoduje automatyczne wylogowanie z systemu. Przed zmianą nazwy upewnij się, że zapisałeś zmiany w innych otwartych widokach. Nowa nazwa użytkownika będzie obowiązywała od ponownego logowania do systemu.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

W wyżej wymienionej sytuacji warto zastosować regułę, która obowiązuje podczas przytaczania czyichś słów po dwukropku. Jeśli przytoczenie nie ma postaci zdania, rozpoczynamy je od małej litery. Jeśli składa się z jednego zdania, możemy zapisać je od wielkiej litery, ale nie jest to konieczne. Z kolei gdy składa się z więcej niż jednego zdania, wypowiedź rozpoczynamy od wielkiej litery. A zatem przytoczone przykłady powinny być zapisane następująco:

Przykład 1
Uwaga: nowe hasło będzie obowiązywało od ponownego logowania do systemu.

lub:

Uwaga: Nowe hasło będzie obowiązywało od ponownego logowania do systemu.

Przykład 2
Uwaga: Zmiana nazwy użytkownika i zapisanie zmian spowoduje automatyczne wylogowanie z systemu. Przed zmianą nazwy upewnij się, że zapisałeś zmiany w innych otwartych widokach. Nowa nazwa użytkownika będzie obowiązywała od ponownego logowania do systemu.

Katarzyna Burska