Witam,
Proszę o rozjaśnienie kwestii podziału na głoski wyrazów typu: dzisiaj, dziwny, w których „dzi” występuje przed spółgłoską, więc- co do zasady- „i” powinno stanowić oddzielną głoskę, jak to jednak wówczas wszystko zapisać?
dź-i-si-a-j, dz-i-si-a-j a może jednak dzi-si-a-j?
Z pozdrowieniami,
Monika

Prawidłowy zapis podziału tych wyrazów na głoski to:

dz-i-si-a-j

dz-i-w-n-y

Anita Pawłowska-Kościelniak