Szanowni Państwo,
jestem redaktorką Wikipedii i na tej niwie wywiązał się spór wśród redaktorów, który dotknął również zwrotu „dostać zawału”.
Zwrotowi „dostać zawału” zarzucono, że jest potoczny i tym samym nieencyklopedyczny, a, z kolei, inni rektorzy uznali „miał zawał” za potoczne. Rozważano również uległ i doznał.
Będę bardzo zobowiązana za wyjaśnienie, czy taka forma jest poprawna, a jeśli nie, to jakiej należy używać. Z góry dziękuję.

Z poważaniem,
Agnieszka Grzywacz

Zwroty dostać zawału serca i mieć zawał serca są neutralne. Trudno mówić o tym, by któryś z nich był potoczny. Łączliwość ulec zawałowi jest poprawna, lecz relatywnie rzadka. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego zawiera też sugestię, by w tych kontekstach znaczeniowych, w których można posłużyć się słowem dostać i mieć, nie wprowadzać czasownika doznać.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla